Sammanhållet förarprov

När du börjar bli klar med din körkortsutbildning, bokas teoriprov och körprov vid samma tillfälle.Kunskapsprover måste vara godkänt för att göra en uppkörning.Kunskapsprovet är giltig i 4 månader. Båda riskutbildningarna måste vara klara innan du gör kunskapsprovet. Proven för behörighet B hålls samman och betraktas som ett prov som innehåller två delar: kunskapsprov (teoriprov) och körprov.

Kunskapsprov

Teoriprovet är idag helt datoriserat och fungerar på samma sätt som körkortsfrågorna på elevcentralen. Provet består av 70 frågor. Kravet för att bli godkänd är 52 rätt under 50 minuter.

Utöver de ordinarie frågorna finns ytterligare fem frågor som inte räknas in i resultatet. Dessa frågor är med för att eventuellt läggas in i den ordinarie frågebanken.

Provtiden är 50 minuter. Du måste legitimera dig med godkänd identitetshandling i samband med teoriprovet samt fotograferas.

Fr.o.m 1/3 2020 gäller godkänt kunskapsprov 4 månader.

Körprov

Din lärare följer med dig till Trafikverket, där du får träffa en förarprövare som du kör upp för. Innan provet startar börjar ska du legitimera dig med giltig legitimation och skriva under på att du inte har körkort i ett annat EES-land.

Provet börjar med att du gör en säkerhetskontroll på bilen. När ni sätter er i bilen går förarprövaren igenom det protokoll som förs och vilka bedömningspunkter som ligger till grund för beslutet. Under körningen kryssar förarprövaren i vilka moment du gör under körningen. Från 3/12 2007 kan även situationsanpassade frågor förekomma.

Dirigeringen under uppkörningen kommer du att få på olika sätt, vänster, höger eller följa en anvisning. Provet tar ca 1 timme.

Förarprövaren bedömer helheten i din körning och ger dig resultatet när ni återvänder till trafikverket. Om du blir godkänd på körprovet får du köra med giltig legimitation som endast gäller i Sverige. Några dagar efter körprovet kommer det färdiga körkortet med posten.

Det riktiga körkortet kommer på posten i ett rekommenderat brev där du personligen ska kvittera ut det.
Du har en prövotid på 2 år när du tagit körkort, det innebär att om du gör någon trafikförseelse som föranleder körkortsindragning måste du ta om ditt körkort.