Ecodriving

EcoDriving är utbildning som lär dig köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som du värnar om miljön. Det finns tre olika utbildningspaket, EcoDriving (personbil), Heavy EcoDriving (buss/lastbil) och Working EcoDriving (arbetsmaskiner). I utbildningen tar man upp och går igenom körsätt, teknik, trafik och miljö.

Till företag & utbildningssektorn

Det handlar om teknik, miljö och ekonomi i samverkan. EcoDriving vänder sig till företag som vill utbilda sin personal i sparsam körning, men används även inom utbildningssektorn såsom gymnasieskolor, trafikskolor och andra utbildningsföretag. Storleken på besparingen beror mycket på vilket körsätt man normalt använder. Genomsnittsbesparingen är idag 13 % på mer än 75 000 utbildade.

STR

EcoDriving drivs som ett affärsområde inom STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) och dess servicebolag STR Service AB. EcoDriving har utarbetats i samarbete med företag och myndigheter i Finland och innehåller de senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt. Materialet har bearbetats och anpassats för svenska förhållanden av STR med stöd av Vägverket och Energimyndigheten. Man bedriver sin verksamhet i Landskrona sedan augusti 2002. Det finns även ett samarbete med Sparcoachföreningen och nära koppling till Grön Trafikskola. Målet är naturligtvis att så många trafikskolor som möjligt ska bli miljömedvetna och vara med och verka för en "grönare" trafikmiljö.

Historik

Sedan det startades 1998 har mer än 55 000 personer utbildats i EcoDriving och 22 000 i Heavy EcoDriving. I Working EcoDriving med arbetsmaskiner har idag nästan 3 300 utbildats.

På senare tid har också arbetet fokuserats på uppföljning av utbildning och engagemang i miljöarbete.

trafiklogga1000px