Riskutbildningar

Riskutbildning 1 och 2

Riskutbildningen är obligatorisk för personbilsutbildningen (B-behörighet) och motorcykelutbildningen (A-behörighet) och är uppdelad i två delar – Riskutbildning del 1 och Riskutbildning del 2. Båda delarna skall vara genomförda och giltiga innan du gör ditt teoriprov och körprov hos Trafikverket.

Riskutbildning del 1 Personbil

Del 1 behandlar frågor kring alkohol, droger, trötthet och riskbeteende. Riskutbildning del 1 är en teoretisk utbildning som du kan göra här hos oss på trafikskolan, den pågår i 180 min exklusive paus.

Riskutbildning del 2 Personbil

Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Kursen är mestadels praktik och omfattar fyra timmar. Riskutbildning del 2 gör du i slutet av personbilsutbildningen. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera ditt fordon på ett säkert sätt. vi använder oss av Gillingebanan som ligger vid E18 (Norrtäljevägen)

Riskutbildning del 1 MC

Del 1 lyfter fram risker som är speciella för motorcyklister och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda. Utbildningen ger dig kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning och en rad andra säkerhetsfrågor.

Riskutbildning del 1 är en teoretisk utbildning som du kan göra här hos oss på trafikskolan, den pågår i 180 min exklusive paus.

Riskutbildning del 2 MC

Riskutbildning del II är praktisk och utförs på manöver- bana på inhägnat område där eleven får pröva på riskbedömning i höga hastigheter och sväng- samt bromsteknik på MC.

Föranmälan krävs och görs i receptionen eller via telefon.

Riskutbildningarna är giltiga i 5 år

Riskutbildningen kan enbart genomföras hos utbildare som är godkända av Transportstyrelsen. Båda riskutbildningarna måste vara genomförda och giltiga innan du gör ditt teoriprov och körprov hos Trafikverket. 

Medtag giltig legitimation på samtliga riskutbildningar!

Avbokning ska ske senast kl. 13:00 vardagen innan din bokade tid.

Vid sen avbokning eller utebliven närvaro från bokad kurs debiteras eleven det motsvarande beloppet på det bokade kurstillfället.

tibble_risk