Utökat B & BE-utbildning

Körkortsbehörigheten BE

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

För att få ett BE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

  • Du har svenskt körkort med B-behörighet.
  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Körkortsbehörigheten B96

  • B betyder att du får köra personbil och lätt lastbil. Fordonet får väga högst 3,5 ton.
  • B96 betyder att du får köra en bil med släp som tillsammans väger 4,25 ton.
  • Bilen får aldrig ensam väga mer än 3,5 ton.

Behörigheten kallas också utökad behörighet B. Det räcker med ett körprov om du redan har ett B-körkort.
Om du inte har ett B-körkort måste du först ta ett sådant. Du måste vara minst 18 år.

Giltighet
Körlektionen är giltig och kan användas i ett år från inköpstillfället. Det är upp till dig att hålla reda på hur länge din lektion är giltig. Skulle giltighetstiden gå ut är din förbetalda körlektion förbrukad.

Avbokning

Ska ske senast kl 13:00 vardagen innan din bokade tid, annars kommer debitering ske till en kostnad som motsvarar lektionspriset.

Tibble_Trafikskola_slap2